Gender clashes and faux pas. the political diaries of Ulla Lindström, Swedish minister in 1954-66

Gunnel Karlsson

Abstract


Gender clashes and faux pas

The political diaries of Ulla Lindström, Swedish minister in 1954-66

                                                                                                             

The political diaries of Ulla Lindström caused a great sensation when published in 1969, three years after her resignation as Swedish minister without portfolio. She was the only woman minister in the Swedish government from 1954 to 1966, and her career had, according to the press, been characterized by faux pas or, as one reviewer of her diaries wrote: “(t)he silly Ulla /…/ of the botches, bodges, and gaffes.” He added that he himself had helped to write her down “with both malice and recklessness.” He was, however, not the only journalist putting down Ulla Lindström. A particular discourse or way of describing Ulla Lindström’s political persona was developed in the Swedish press during Lindström’s ministerial career. She started as the good-looking “pin-up girl” of the Parliament and ended up as the “shrew” of the party, the faux pas queen who was too talkative and thus in need of a muzzle. She was constructed as deviant, both as a woman and as a politician.

In her political diaries Ulla Lindström herself compared the way she and her male colleagues were portrayed in the press. In my paper I will compare Lindström’s own political persona with the persona created in the press asking what was behind the creation of the “faux pas queen”.

 

Genuskrockar och fadäser.

Statsrådet Ulla Lindströms politiska dagböcker

Såsom åtskillig forskning visat har det varit svårt för politiskt aktiva kvinnor att förena de motstridiga krav som ställts på dem som handlingskraftiga politiker och ”riktiga” kvinnor. Inom massmedieforskning används ofta ordet persona för att beskriva den personlighet som en politiker iscensätter på den offentliga arenan, en politisk persona. Problemet för politiker är att det i massmedia ofta skapas en annan persona än den som politikern själv iscensätter, så beskriver t ex en forskare hur en ”false persona” av Hillary Rodham Clinton skapades under den så kallade Whitewateraffären (Cit efter van Zoonen 2005:100).

      Pressens bild av Ulla Lindström som ett pratigt och beskäftigt statsråd, vars karriär präglades av grodor, fadäser och klavertramp, kan ses som ett sätt att ”skapa” en politisk persona och med den en diskurs; ett specifikt sätt att tala och skriva om regeringens enda kvinnliga minister åren 1954-66. När Ulla Lindström efter sin avgång 1966 publicerade de politiska dagböcker hon fört under sin statsrådstid var ett av hennes motiv sannolikt att hon ville ge sin version, dvs skapa sin egen politiska persona som motvikt mot den bild som skapats av henne i pressen.  I mitt bidrag skall jag ge exempel på hur Ulla Lindström skapades som politisk persona och hur hon själv såg på eller tolkade den bild som gavs av henne.


Keywords


Women in politics, political persona; mediated witch hunt; faux pas

Full Text:

PDF HTML

References


References

National Archives, Stockholm:

Ulla Lindström’s archive

Periodicals

Aftonbladet

Dagens Nyheter

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Kvällsposten Malmö

MagaZenit nr 2 1987

OBS

Röster i Radio

Stockholms-Tidningen

Svenska Dagbladet

Sydsvenska Dagbladet

Vecko-Journalen

Örebro-Kuriren

Bibliography

Adler, Laure (1993), Les Femmes politiques. Paris: Editions du Seuil.

Allern, Sigurd and Pollack, Ester (eds)( 2012), Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom.

Bjarnegård, Elin (2013), Men in Politics. Revisiting Patterns of Gendered Parliamentary Representation in Thailand and Beyond. Uppsala: Uppsala Universitet.

Bromander, Tobias (2012), Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Växjö: Linnaeus University Press

Carver, Terrell (2004), Men in political theory. Manchester and New York: Manchester University Press.

Childs, Sarah and Krook, Mona Lena (2006), Gender and Politics: The State of the Art. Politics: 2006 vol 26(1) 18-28.

Detlefsen, Louise og Christina Lopes (1997), Ritt Bjerregaard. En biografi om kvinden og politikern. Köpenhamn: Borgen.

Djerf-Pierre, Monika (2006), Medieeliten. Maktens kön. Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. Red Anita Göransson. Nora: Bokförlaget Nya Doxa

Eduards, Maud (2002) Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori. Malmö: Liber.

Falk, Erika (2010) Women running for President, University of Illinois Press.

Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (2011), Spegel, spegel…En introduktion till studiet av politik och kön. Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (eds), Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Genovese, Michael A, (ed) (1993), Women as National Leaders, Newbury Park, Calif: Sage.

Gomard Kirsten and Anne Krogstad (eds) (2001)Instead of the ideal debate. Doing politics and doing gender in Nordic political campaign discourse. Århus: Århus University Press, 2001.

Hammarlin, Mia-Marie & Jarlbro, Gunilla, Kvinnor och män i offentlighetens ljus. Lund: Studentlitteratur.

Jarlbro, Gunilla (2006), Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur.

Jarlbro, Gunilla, Hammarlin Mia-Maire (2014), Kvinnor och män i offentlighetens ljus. Lund: Studentlitteratur.

Author (2011a), The Making of Political Women. Ulla Lindström and Inga Thorsson in Swedish Politics. Freidenvall Lenita & Rönnbäck Josefine (eds), Bortom rösträtten. Kön, politik och medborgarskap i Norden. Södertörn: Samtidshistoriska institutet.

Author (2012), Political power, femininity and gender clashes. Unpublished paper presented at the ESSCH conference in Glasgow, April 2012.

Author (2013), How to get rid of a woman politician. Unpublished paper presented at CFS seminar, 2013, Sept 10.

Krogstad, Anne (1977), Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon. Oslo: Institutt for samfunnsforskning (rapport 97:10).

Lindström, Ulla (1969), I regeringen. Ur min politiska dagbok 1954-59. Stockholm:Bonniers.

Lindström, Ulla (1970), Och regeringen satt kvar! Ur min politiska dagbok 1960-1967. Stockholm: Bonniers.

Mallik, Ira, ”Anna Lindh in memoriam”. Brudmarsch. Publicistklubbens årsbok 2004. Stockholm, Mediainstitutet.

Matthew, Glenna, Paget Karen M, Witt, Linda (1995), Running as a woman: gender and power in American politics. New York: Free Press.

Moustgaard, Ulrikke (2004) The Handbag, the Whitch and the Blue-Eyed Blonds: Mass Media in (Re)Distribution of Power. http://www.medijuprojekts.lv/uploaded_files/1_Denmark_ResReport_ENG.pdf. Downloaded 2012-03-01.

Möller, Yngve (1983), Mina tre liv: publicist, politiker, diplomat. Stockholm: Tiden

Niskanen, Kirsti (2007), Karriär i männens värld. Nationalekonomen och feministen Karin Kock. Stockholm: SNS förlag.

Parliamentary records 1963 (Protokoll Sveriges riksdag)

Pauli, Petra (2012), Rörelsens ledare. Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 1900-talet. Göteborg: Göteborgs universitet.

Ramsay, Raylene R (2003), French Women in Politics. Writing Power, Paternal Legitimaization and Maternal Legacies. New York/Oxford: Berghahn books

Regnö, Klara, Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnor i majoritet. KTH: Stockholm 2013.

Rogstad, Ingrid Dahlen (2013), Talk of laundry and dresses? On framing of gender in election campaigns. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 02/2013 http://www.idunn.no/ts/nst/2013/02/klesvask_og_kjoleprat_-_fremstilling_av_kjoenn_i_valgkamp

Ross, Karen (2002), Women, Politics, Media. Uneasy Relations in Comparative Perspective. Cresskill: Hampton Press.

Ross, Karen (2004), Women Framed: The Gendered Turn in Mediated Politics. Ross Karen & Byerly, Scott, Joan (1996), Only Paradoxes to offer. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Skard, Torild (2012), Maktens kvinner. Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960-2010. Oslo: Universitetsforlaget.

Svahn, Margareta (1999) Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen : skällsord, stereotyper och könskonstruktioner. Stockholm, Carlssons.

Templin, Charlotte, “Hillary Clinton as Threat to Gender Norms: Cartoon Images of the First Lady”. Journal of Communication Inquiry 23:1 (January 1999) 20-36.

Van Zoonen, Liesbet (2005), Entertaining the Citizen. When Politics and Popular Culture Converge. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Wendt, Maria & Eduards, Maud (2010), ”Fienden mitt ibland oss. Kön och nation i pressbevakningen av Feministiskt initiativ”. Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse (eds), Den nationella väven: feministiska analyser. Lund: Studentlitteratur.

Wendt, Maria (2011), ”Landsfäder och småbarnsmammor. Mediala gestaltningar av kön och politik”. Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (eds), Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap.. Lund: Studentlitteratur.

Winberg, Margareta (2008), Lärarinna i politikens hårda skola. Stockholm: Bonniers.

Wirtén, Per (2013), Herbert Tingstens sista dagar. Berättelsen om ett liv. Stockholm: Albert Bonniers Förlag

Ås, Berit http://eng.kilden.forskningsradet.no/c53296/artikkel/vis.html?tid=532836:421

Östberg, Kjell (2010), I takt med tiden. Olof Palme 1927-1969. Stockholm: Leopard förlag.
DOI: http://dx.doi.org/10.5463/ejlw.5.150

Article Metrics

Metrics Loading ...


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 gunnel karlsson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


European Journal of Life Writing - ISSN 1876-8156 - is an open access initiative supported by the VU University Library.