Raskauskiene, Audrone, Vytautas Magnus University, Lithuania